Een scriptie maken waarmee je slaagt!

Hoe ga je te werk zodat je uiteindelijk een goede scriptie kunt inleveren? Dit is belangrijk wanneer je wilt slagen en natuurlijk met een goed cijfer! Hieronder staan een aantal gouden tips voor je (strategisch) onderzoek op een rijtje!

Tijdsplanning

Alle projecten, dus ook je scriptie hebben baat bij een gedegen tijdsplanning. Maak er één vóór je begint en houd je eraan. Plan ook een locatie waar je rustig aan je scriptie kunt werken; de keukentafel en een schoolkantine zijn minder geschikte opties.

Zoek een voorbeeld op

Voor je begint met het onderzoek is het handig om een voorbeeld op te zoeken voor je scriptie. Hiermee krijg je precies inzicht hoe een degelijk plan opgesteld moet worden. Wanneer je bijvoorbeeld een marktonderzoek doet om uiteindelijk een marketingplan op te stellen, is het handig om hier een voorbeeld voor te zoeken. Een voorbeeld van een marketingplan kan je bijvoorbeeld vinden op Marketingscriptie.nl.

Onderwerpkeuze

Schrijf alle voor jou relevante onderwerpen en maak op basis daarvan een selectie met ‘haalbare’ onderwerpen. Daarna ga je per onderwerp een vraag formuleren die het uitgangspunt kan vormen voor je scriptie en waar je uiteraard genoeg mogelijkheden in hebt voor onderzoek, verzamelen van informatie en uitwerken van de eventuele probleemstelling. Ga desnoods in overleg met een studiegenoot of mentor om te zien of je genoeg uit dit onderwerp en je vraag kunt halen om er een goede scriptie van te maken.

Zoek de juiste bronnen

Vooral bij aanvang van een scriptie vind je soms een wirwar van informatie waar je uit kunt kiezen. Niet alle bronnen zijn even nuttig en vaak overlapt informatie uit diverse bronnen elkaar. Probeer zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vraagstelling te blijven.

Praktijkonderzoek

Zodra je onderzoek moet gaan doen in de praktijk, maak hier op tijd afspraken voor! Niet alle bedrijven, instanties en scholen kunnen op korte termijn tijd voor je vrijmaken. Overleg met je scriptiebegeleider wie hierin de contacten legt en wat de afspraken hierin zijn (etiquette binnen je onderzoeksinstelling bijvoorbeeld, wat kan wel en waar trekt men de grens).

Alles goed op een rij hebben

Zorg voor een heldere structuur en hoofdstukindeling van je scriptie. Je begint met een
voorwoord. Dan kun je je houden aan deze indeling:

1. Probleemstelling
Wat wil je gaan onderzoeken en waarom?
2. Theoretisch onderzoek
Wat heb je erover gevonden in de literatuur? Beantwoordt dat al een deel van je vraag?
3.Praktijkonderzoek en resultaten
Hoe werkt jouw vraag in de praktijk en wat zijn je bevindingen?
4. Slotconclusie en nawoord
Wat heeft deze scriptie concreet opgeleverd en wat is de conclusie van jouw onderzoeksvraag. Afhankelijk van de lengte van je scriptie maak je meer hoofdstukken aan of verdeel je bovenstaande hoofdstukken nog verder.

Bonustip: “Schrijven is schrappen”

Deze uitspraak van Godfried Bomans geeft al aan dat het samenstellen van een tekst niet alleen bestaat uit het schrijven ervan, maar veelal uit het weghalen van niet-relevante tekst. Lees je scriptie zeker twee keer geheel door en schrap al het overbodige. Laat hem ook lezen aan een medestudent en iemand die niet thuis is in de materie. Heb jij wellicht nog een goede tip? Wij horen het graag in een reactie hieronder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *